Vybrané projekty

 • Vývoj tabulkové komponenty s podporou výpočtu vzorců

  Pro sociální síť ITnetwork.cz jsem vytvořil tabulkovou komponentu integrovanou do jejich vlastního kom­po­nen­to­vé­ho systému. Práce za­hrnovala vytvoření knihovny pro výpočet vzorců podobným těm v Excelu, podporu pro podmíněné formátování a unit testing.

 • Přispívání do open-source webové aplikace NetLogo Web

  V projektu jsem se ujal dlouho otevřené „issue“ ohled­ně zavedení řád­né­ho modulového systému a bundleru. To vy­žadovalo zorientovat se v neznámém kódu a provádět změny napříč celou apli­ka­cí. Odmě­nou byla vděčná zpětná vazba od správců projektu.

 • Vytvoření webu na objednávání aktivit pomocí Reactu a Gatsby.js

  Pro klienta jsem navrhnul a na­pro­gra­mo­val více­jazyčný web na objednávání aktivit pro turisty. Frontend je postavený na Gatsby.js, Reactu a SASS, backend běží na Node.js s Ex­press.js. Web jsem dostal od prvotního konceptu, až po obsluhování reálných zákazníků.

 • Vyřešení všech programovacích úloh z Advent of Code 2022

  Advent of Code je každoroční adventní kalendář s pro­gra­mo­va­cí­mi hádankami, od jednodušších až po „Jak mám proboha dostat ty slony ven ze sopky dřív, než vybuchne?“. Sice jsem to nestihl do Vánoc, ale vyřešil jsem pomocí JavaScriptu všech 50 úloh z roku 2022.

 • Detekce komentářů obsahujících neoznačený zdrojový kód

  Na sociální síti ITnetwork.cz bylo častým problémem, že noví uživatelé ne­o­zna­čo­va­li bloky zdrojového kódu v dis­ku­sích na fóru. Aby bylo možné uživatele před odesláním komentáře na případný problém upozornit, dostal jsem za úkol najít způsob, jak pomocí JavaScriptu relativně spolehlivě odlišit běžný text od bloků ne­o­zna­če­né­ho kódu v několika různých pro­gra­mo­va­cích jazycích.

Moje dovednosti

 • Frontendové technologie

  Při programování v JavaScriptu se cítím jako ryba ve vodě, ať už samostatně či v kombinaci s React.js. Není mi ani cizí vytvářet re­spon­zivní webové stránky a uživatelská rozhraní s použitím HTMLCSS či SASS.

  Nedávno jsem také začal používat TypeScript a zatím mi připadá poměrně intuitivní díky před­cho­zím zkušenostem se staticky ty­po­va­ný­mi jazyky jako jsou C# a F#.

 • Backendové technologie

  Pro backend v současnosti většinou sáhnu po Node.js, ať už v kombinaci s Express.js, nebo full-stack frameworkem jako je Next.js.

  Ačkoli i na serveru používám v současnosti převážně JavaScript, mám také zkušenosti s jazykem C# a platformou .Net. Když je to po­tře­ba, nemám problém provádět dotazy na relační databázi pomocí SQL.

 • Vývojářské nástroje

  Verzovací systém Git používám denně: commit, (interaktivní) rebase, bisect, mer­ge, push/fetch či vytvoření pull-re­questu pro mě nejsou žádné cizí pojmy.

  Kromě různých bundlerů, transpilerů a dalších nástrojů stojí ještě za zmínění třeba de­bu­go­vá­ní a pro­fi­lo­vá­ní React aplikací po­mo­cí React Developer Tools či unit tes­to­vá­ní po­mo­cí testovacího frame­wor­ku Jest.

 • Ostatní dovednosti

  Kromě programování se také zajímám o uži­va­telsky přívětivý design a umím zacházet s rastrovými i vek­to­rovými grafickými editory.

  Co se týče jazykových schopností, tak mluvím českyněmecky na úrovni rodilého mluvčího. Moje znalosti an­glič­ti­ny jsou podle stupnice CEFR přibližně na úrovni B2/C1 a s obsahem v angličtině se setkávám dennodenně. Z mého vlast­ní­ho zájmu se také učím švédštinu.

Kdo jsem

Můj zájem o programování začal na střední škole, kdy jsem si začínal hrát s pří­kazo­vou řádkou a táta se mě zeptal na způsob, jak odesílat hromadné emaily. Z nějakého důvodu jsem si tehdy řekl, že pro tento účel naprogramuji aplikaci. Tehdy jsem ještě netušil, co všechno to obnáší, ani že díky tomu jednou vystuduji informatiku a bude ze mě webový vývojář.

Ve svém volném čase rád hraju šachy, chodím na túry a do přírody. Zajímají mě jazyky – jak programovací, tak lidské. V současné době se učím švédštinu, což mě velmi baví. Rád také učím a předávám dál své znalosti a vždy mám radost, když někomu můžu pomoci pochopit něco, čemu předtím nerozuměl.

Profilová fotka mě.

Kontakt

 • Můj email.Pro zkopírování emailové adresy prosím povolte JavaScript.
 • Můj GitHub profil.github.com/daviddostal

Pokud chcete poslat zprávu přes kontaktní formulář, prosím ve webovém prohlížeči povolte JavaScript. (Nebo mi zašlete email na adresu uvedenou výše.)